Milovice – 6.1.2018

Milovice – 3.2.2018

Milovice – 17.2.2018

České Budějovice – 24.3.2018

Milovice – 7.4.2018

Milovice – 21.4.2018

Křivonoska – 28.4.2018